Бои лакови - Поликолори

Image
Maxima Paints
Дајте им живот на вашите зидови,изберете една од многуте нијанси што ги нудиме ,обојте ги вашите простории и дајте им нов изглед.
Image
Belinka
Премазите на Belinka се средства за заштита и за декорација на дрвото. Наменети се за превентивна заштита од штетници, од временски и од механички влијанија, се користат за декоративно обојување, а веќе нападнатото дрво можат и да го заздрават..
Image
Бои и лакови за дрво и метал
Главните области на примена на премазите се производство на: изградба на градежни објекти на индустриска опрема и машинерија земјоделски и градежни машини автомобили и камиони.