• Трговија со материјали
  Широк асортиман
  на производи
 • Професионална поддршка и дистрибуција до нашите коминтенти
  Потребите на потрошувачите
  се на наше прво место
 • Посветен тим на избрани работници
  Организирана дистрибуција
  до нашите потрошувачи

Како да го заштитиме дрвото

Што се површински премази??

Површинските премази го штитат дрвото од временски и механички влијанија, притоа истовремено и декоративно го бојадисуваат. Ги делиме на лазури и покривни бои .

Што се лазури? ?

Лазури се полупроѕирни површински премази, што ја чуваат видлива структурата на дрвото, гоштитат дрвото од временски и механички влијанија, истовремено и декоративно го бојадисуваат.

Што да се употреби – импрегнација или површински премаз?

Правилниот одговор е – и двете! Импрегнацијата и површинските премази не се субститути туку се комплементарни премази, тоа значи дека се употребуваат заедно..

Што се покривни бои или емајли??

Тоа сеповршинскитепремази што дрвото (или метал) декоративно го бојадисуваат и го штитат од временски и други неповолни влијанија.

Последни новости Паркети / Подови

Дали планирате да реновирате ?

Ако сакате да реновирате пишете ни што и како ќе ви треба од нашите производи или прашајте за достапност и цена на производ